Ngày 25 tháng 8 năm 2023, nhận thư mời từ Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) và Tạp chí Ngân hàng, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh đã cử Giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng và sinh viên chuyên ngành tham dự Hội thảo “Nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức tín dụng trong hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro” do Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng chủ trì Hội thảo.

Media/1_TH1063/FolderFunc/202309/Images/1-20230915053039-e.png

Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng phát biểu

khai mạc Hội Thảo

          Hội thảo được tổ chức trong thời điểm Ngân hàng Nhà nước đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đối với các tổ chức tín dụng, hướng tới mục tiêu tín dụng những tháng cuối năm. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng an toàn, lành mạnh thì vai trò của CIC là vô cùng thiết yếu.

          Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng đã nhấn mạnh được sự quan trọng của thông tin tín dụng quốc gia, đặc biệt trong quá trình chuyển đổi số ngành Ngân hàng. Nhu cầu trao đổi thông tin xuyên biên giới và chuẩn hoá dữ liệu đòi hỏi ngày càng cao hơn nữa chất lượng cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia. Xuất phát từ thực tế trên, Hội thảo được tổ chức nhằm gia tăng dư địa về cơ sở lý thuyết trong nâng cao chất lượng thông tin, tranh thủ học hỏi những kinh nghiệm quý báu từ ngành Ngân hàng tại nhiều quốc gia khác nhau.

          CIC là một tổ chức cung ứng thông tin tín dụng hoạt động theo qui chế đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, hoạt động độc lập theo Quyết định số 68/1999/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN tách ra từ nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro tại Vụ tín dụng, NHNN. Trải qua hơn 20 năm thành lập và hoạt động, CIC đã trở thành một trong những địa chỉ tin cậy của hệ thống các tổ chức tín dụng khi muốn tra cứu thông tin về khách hàng có nhu cầu vay vốn với. Theo báo cáo, tăng trưởng cung cấp thông tin của CIC luôn đạt mức từ 15-20% mỗi năm. Tính đến hết tháng 6 năm 2023, CIC đã cung cấp 31 triệu báo cáo các loại.

Media/1_TH1063/FolderFunc/202309/Images/2-20230915053039-e.png

Tổng Giám đốc CIC Cao Văn Bình báo cáo hoạt động của CIC trong

 thời gian gần đây

          Hội thảo đã lắng nghe 04 bài tham luận đến đại diện các đơn vị gồm CIC, Vietcombank, TPbank, Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) với nhiều nội dung nêu thực trạng, định hướng và đề xuất giải pháp đối với nguồn cơ sở dữ liệu quốc gia. Giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh tham dự hội thảo đã lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ phía các đại diện trình bày tham luận, đồng thời đã tích cực trình bày ý kiến, đặt câu hỏi trong phiên thảo luận giữa các bên gồm CIC, các ngân hàng thương mại và IFC.

          Kết thúc buổi thực tế, Đại diện CIC, Tạp chí Ngân hàng và các ngân hàng thương mại cũng cam kết sẽ hỗ trợ giảng viên và sinh viên chuyên ngành Ngân hàng trong việc thực tập, trao đổi kiến thức cũng như cơ hội tuyển dụng việc làm tại cơ quan và chi nhánh ngân hàng.

          

Media/1_TH1063/FolderFunc/202309/Images/3-20230915053044-e.png

Giảng viên và sinh viên chuyên ngành Ngân hàng chụp ảnh lưu niệm với Đại diện CIC và Tạp chí Ngân hàng

Media/1_TH1063/FolderFunc/202309/Images/4-20230915053044-e.png

Tập thể giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng chụp ảnh lưu niệm với Đại diện CIC và Tạp chí Ngân hàng

Media/1_TH1063/FolderFunc/202309/Images/5-20230915053050-e.png

Giảng viên Nguyễn Hữu Quý chụp ảnh với đại diện lớp NH10A

Media/1_TH1063/FolderFunc/202309/Images/6-20230915053051-e.png

Tập thể sinh viên năm cuối  NH9A tham dự Hội thảo

                                                                   Khoa Tài chính – Ngân hàng

                                                Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh