Media/1_TH1063/FolderFunc/202306/Images/kinh-doanh-quoc-te-20230625042217-e.png

Ngành Kinh doanh quốc tế là một trong số những ngành bắt đầu được đào tạo tại Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh từ năm học 2018-2019. Với mục tiêu đào tạo theo định hướng thực hành, chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế được xây dựng phù hợp với thực tế của hoạt động kinh doanh quốc tế nói chung và thương mại quốc tế nói riêng để giúp sinh viên tốt nghiệp dễ dàng tìm được việc làm theo đúng ngành đào tạo, được các nhà tuyển dụng đánh giá cao về kiến thức chuyên môn, thái độ cũng như các kỹ năng mềm trong công việc.

Media/1_TH1063/FolderFunc/202109/Images/1-20210902040236-e.png

Ảnh: Sinh viên chuyên ngành Thương mại quốc tế cùng các giảng viên tham gia hội trại chào mừng 55 năm ngày thành lập Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh

* Chuyên ngành đào tạo thuộc Ngành Kinh doanh quốc tế:

  • Chuyên ngành Thương mại quốc tế

* Thời gian và tín chỉ tích lũy:

  • Thời gian đào tạo cử nhân: 3,5 năm.
  • Tổng số tín chỉ tích lũy: 127 tín chỉ.

* Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, khoa học xã hội và pháp luật; có kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và các kỹ năng khác để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại quốc tế; tự tin giao tiếp trong môi trường đa văn hóa, có năng lực làm việc độc lập hay theo nhóm, có năng lực tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc, thích ứng với môi trường làm việc thay đổi và tự chịu trách nhiệm trong công việc.

 Mục tiêu cụ thể:

- Có ý thức về đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm trong chuyên môn nghề nghiệp cũng như ý thức bảo vệ lợi ích tổ chức và quốc gia.

- Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị và quản lý, pháp luật, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực kinh doanh quốc tế.

- Phân tích được những vấn đề chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh quốc tế.

- Nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, vận tải, bảo hiểm ngoại thương, thương mại quốc tế.

- Nắm vững kiến thức về công cụ, chính sách ngoại thương và đối ngoại với các tổ chức liên kết kinh tế quốc tế, đầu tư quốc tế, thanh toán quốc tế và quản trị tài chính công ty đa quốc gia.

- Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ, có khả năng tự học, tự nghiên cứu và khả năng tiếp thu những kiến thức mới để nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng phân tích và làm việc, có khả năng thích nghi với sự thay đổi môi trường sống và làm việc.

- Có ý thức và trách nhiệm phục vụ cộng đồng, xã hội và hội nhập quốc tế.

Media/1_TH1063/FolderFunc/202109/Images/2-20210902040238-e.png
Media/1_TH1063/FolderFunc/202109/Images/3-20210902040239-e.png

Ảnh: Sinh viên chuyên ngành cùng các giảng viên tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao

* Cơ hội thực tế và rèn luyện kỹ năng:

- 100% sinh viên được thực tế tại các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội ngay từ năm học thứ hai và năm học thứ ba của khóa học, nhận được sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên và các cán bộ tại đơn vị thực tế. Nhiều sinh viên có cơ hội trở thành thực tập sinh, cộng tác viên của doanh nghiệp....Quá trình thực tập sinh giúp sinh viên tích lũy được kiến thức thực tế, có thêm thu nhập và dễ dàng tiếp cận được việc làm sau khi ra trường.

Media/1_TH1063/FolderFunc/202109/Images/4-20210902040237-e.png

Ảnh: Sinh viên chuyên ngành tham quan tìm hiểu hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp

- Các sinh viên được trang bị kỹ năng mềm cần thiết trong chương trình học và chương trình ngoại khóa; đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học sau khóa học.

- Sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa, tọa đàm khoa học, hướng nghiệp để tích lũy kiến thức, kỹ năng cần thiết cho việc tiếp cận công việc sau này.

- Sinh viên có cơ hội tham gia các Câu lạc bộ, Chương trình ngoại khoá, cuộc thi do Đoàn thanh niên, Hội sinh viên cũng như Nhà trường tổ chức như Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện, Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện, Câu lạc bộ Tiếng Anh, Câu lạc bộ Văn nghệ, các giải thể thao sinh viên……

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau quá trình đào tạo và tốt nghiệp ra trường, sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế có cơ hội tiếp cận việc làm tại các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nhà nước với các vị trí như:

- Cán bộ, công chức tại cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, thương mại;

- Nhân viên, cán bộ quản lý phụ trách nghiệp vụ xuất nhập khẩu, soạn thảo hợp đồng, đàm phán thương mại và các nhiệm vụ, vị trí khác tại các doanh nghiệp;

- Chuyên gia tư vấn thương mại, đại diện thương mại, trung gian và xúc tiến thương mại cho các thương nhân;

- Trọng tài viên tham gia tư vấn, giải quyết tranh chấp đối với các tranh chấp kinh doanh thương mại quốc tế;

- Tự thành lập doanh nghiệp và trực tiếp quản lý, điều hành doanh nghiệp của chính mình.

Với mục tiêu đào tạo gắn với thực tế theo định hướng thực hành, Khoa chuyên ngành cùng với Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp của Nhà trường là cầu nối giữa sinh viên với các nhà tuyển dụng; hỗ trợ thông tin và kỹ năng cần thiết để sinh viên dễ dàng tiếp cận được việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường.

Media/1_TH1063/FolderFunc/202109/Images/7-20210902040240-e.png

Ảnh: sinh viên chuyên ngành (K6) kiến tập tại Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Thành Nam (Siêu thị Đức Thành)

* Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế hoàn toàn có đủ năng lực, điều kiện học tiếp lên trình độ cao sau đại học tại các chuyên ngành của nhà trường cũng như các trường khác.

- Ngoài ra, sinh viên cũng có thể học tiếp để lấy bằng đại học ngành 2 hoặc bằng 2 với các chuyên ngành khác trong và ngoài trường.

Media/1_TH1063/FolderFunc/202109/Images/8-20210902040239-e.png