Thực tế hiện nay cho thấy ngành Quản trị kinh doanh luôn là một trong những ngành tạo ra sự hấp dẫn đối với các bạn trẻ năng động, nhiệt huyết và có nhiều ý tưởng sáng tạo. Tại trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh, ngành Quản trị kinh doanh là một trong số những ngành đầu tiên được đào tạo tại trường. Với định hướng đào tạo đó là đào tạo gắn liền với thực tiễn, luôn chú trọng việc nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên nhằm không ngừng đáp ứng tốt các yêu cầu của xã hội; cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh doanh trong điều kiện thị trường, cập nhật các khung chương trình tiên tiến ngành Quản trị kinh doanh đang được giảng dạy tại các trường kinh tế hàng đầu trong và ngoài nước; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo để đội ngũ giảng viên và sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận với thực tiễn kinh doanh, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên. Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của Trường dễ dàng tìm được việc làm phù hợp, có nhiều sinh viên đã thành công trên nhiều lĩnh vực quản lý và kinh doanh. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đã có những thành công đáng kể, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế đất nước.

* Chuyên ngành đào tạo:

  • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
  • Chuyên ngành Quản trị Marketing
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

     Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, C04.

* Thời gian và tín chỉ tích lũy:

  • Thời gian đào tạo cử nhân: 3,5 năm.
  • Tổng số tín chỉ tích lũy: 127 tín chỉ.

* Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội và quản trị, quản lý; có kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và các kỹ năng khác để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh; có năng lực tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc.

 Mục tiêu cụ thể:

- Có ý thức về đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm trong chuyên môn nghề nghiệp cũng như ý thức bảo vệ lợi ích tổ chức và quốc gia.

- Có kiến thức nền tảng, chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, quản trị marketing và quản trị kinh doanh du lịch để điều hành và quản lý doanh nghiệp.

- Có kỹ năng nhận diện cơ hội kinh doanh và đánh giá tiềm năng thành công của các cơ hội này, từ đó thiết lập và triển khai kế hoạch kinh doanh hợp lý.

- Sử dụng được ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng, phương pháp, công cụ liên quan để phục vụ công việc; có khả năng cập nhật kiến thức mới nhằm đáp ứng nhu cầu công việc và học tập nâng cao trình độ.

- Có ý thức và trách nhiệm phục vụ cộng đồng, xã hội và hội nhập quốc tế.

* Cơ hội thực tế và rèn luyện kỹ năng:

          - 100% sinh viên được đi thực hành, thực tế , tham quan trải nghiệm tại các tổ chức kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nước ngay từ năm học thứ hai và năm học thứ ba của khóa học, luôn nhận được sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên và các cán bộ tại đơn vị thực tế. Nhiều sinh viên có cơ hội trở thành thực tập sinh, cộng tác viên, nhân viên, quản lý của các doanh nghiệp. Quá trình thực tập sinh giúp sinh viên tích lũy được kiến thức thực tế, có thêm thu nhập và dễ dàng tiếp cận được việc làm tốt sau khi ra trường.

- 100% sinh viên được trang bị kỹ năng mềm cần thiết trong chương trình học và chương trình ngoại khóa; đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học sau khóa học.

- Sinh viên có cơ hội tiếp cận với các đề tài nghiên cứu khoa học, có thể đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên dưới sự hướng dẫn của các giảng viên có kinh nghiệm.

- Sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình ngoại khoá, cuộc thi do Đoàn thanh niên Nhà trường hoặc liên chi đoàn Quản trị kinh doanh tổ chức như: Hội thi nhà quản trị tương lai, hội thi “Đấu trường quản trị”, hội thi Văn nghệ, giải bóng đá sinh viên… Ngoài ra, sinh viên có cơ hội tham gia vào các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, câu lạc bộ thanh niên tình nguyện, câu lạc bộ Tiếng Anh, câu lạc bộ Văn nghệ....

* Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh có nhiều cơ hội việc làm tại nhiều cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp với các công việc rất đa dạng hoặc có thể tự thành lập doanh nghiệp cho chính mình. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh có khả năng làm việc tại các đơn vị sản xuất kinh doanh, đơn vị dịch vụ, công ty thương mại, công ty xuất nhập khẩu, các văn phòng đại diện, các công ty đa quốc gia, đại lý vận tải tàu biển, hàng không, bảo hiểm, ngân hàng, giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng…

Khoa Quản trị kinh doanh cùng với Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp của Nhà trường là cầu nối giữa sinh viên với các nhà tuyển dụng; hỗ trợ thông tin và kỹ năng cần thiết để sinh viên dễ dàng tiếp cận được việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường của ngành Quản trị kinh doanh luôn đạt ở mức cao (trên 90%).

* Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Chương trình học được thiết kế linh hoạt, đảm bảo đủ điều kiện để sinh viên học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan và học bậc sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) của các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng... tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng tự học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.