Ngành Tài chính - Ngân hàng là một trong số ngành được đào tạo đầu tiên tại Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh. Với định hướng đào tào gắn liền thực tiễn, tăng kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho sinh viên đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng luôn cập nhật các kiến thức mới về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng phù hợp với xu hướng chung của sự phát triển. Nhiều học phần được học trên phần mềm mô phỏng tại phòng máy thực hành hiện đại kết hợp đến thực tế tại ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, công ty chứng khoán, công ty thẩm định giá, cơ quan tài chính, thuế, kho bạc Nhà nước.... Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng dễ dàng tìm được việc làm theo đúng ngành đào tạo và được các nhà tuyển dụng đánh giá cao về kiến thức chuyên môn, thái độ làm việc, các kỹ năng mềm trong công việc.

Media/1_TH1063/FolderFunc/202109/Images/1-20210902095047-e.png

Ảnh: Sinh hoạt ngoại khoá của sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

* Chuyên ngành đào tạo:

  • Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

  • Chuyên ngành Ngân hàng

  • Chuyên ngành Thuế       

  • Chuyên ngành Thẩm định giá

  Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, C14.

* Thời gian và tín chỉ tích lũy:

  • Thời gian đào tạo cử nhân: 3,5 năm.

  • Tổng số tín chỉ tích lũy: 127 tín chỉ.

* Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội và quản trị, quản lý; có kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và các kỹ năng khác để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; có năng lực tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc.

 Mục tiêu cụ thể:

- Có ý thức về đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm trong chuyên môn nghề nghiệp cũng như ý thức bảo vệ lợi ích tổ chức và quốc gia.

- Vận dụng được những kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội vào lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

- Phân tích được những vấn đề chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

- Sử dụng được ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng, phương pháp, công cụ liên quan để phục vụ công việc; có khả năng cập nhật kiến thức mới nhằm đáp ứng nhu cầu công việc và học tập nâng cao trình độ.

- Có ý thức và trách nhiệm phục vụ cộng đồng, xã hội và hội nhập quốc tế.

Media/1_TH1063/FolderFunc/202109/Images/2-20210902095050-e.png

Ảnh: Lễ tốt nghiệp sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

Media/1_TH1063/FolderFunc/202109/Images/3-20210902095050-e.png
Media/1_TH1063/FolderFunc/202109/Images/4-20210902095051-e.png

Ảnh: Lễ bảo vệ tốt nghiệp sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

* Cơ hội thực tế và rèn luyện kỹ năng:

- 100% sinh viên được thực tế tại các tổ chức kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nước ngay từ năm học thứ hai và năm học thứ ba của khóa học, nhận được sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên và các cán bộ tại đơn vị thực tế. Nhiều sinh viên có cơ hội trở thành thực tập sinh, cộng tác viên của các ngân hàng, doanh nghiệp....Quá trình thực tập sinh giúp sinh viên tích lũy được kiến thức thực tế, có thêm thu nhập và dễ dàng tiếp cận được việc làm tốt sau khi ra trường.

- 100% sinh viên được trang bị kỹ năng mềm cần thiết trong chương trình học và chương trình ngoại khóa; đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học sau khóa học.

- Sinh viên có cơ hội tiếp cận với các đề tài nghiên cứu khoa học, thực hiện hoá ý tưởng sáng tạo trong sinh viên. 

- Sinh viên có cơ hội tham gia các Câu lạc bộ, Chương trình ngoại khoá, cuộc thi do Đoàn thanh niên Nhà trường hoặc Liên chi đoàn Khoa Tài chính - Ngân hàng tổ chức như: Chương trình kết nối yêu thương, Chương trình trải nghiệm sáng tạo, Picnic, Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện, Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện, Câu lạc bộ Tiếng Anh, Câu lạc bộ Văn nghệ, cuộc thi Sắc màu Tài chính, cuộc thi Tiếng hát sinh viên, cuộc thi Đấu trường kiến thức....

Media/1_TH1063/FolderFunc/202109/Images/5-20210902095051-e.png
Media/1_TH1063/FolderFunc/202109/Images/6-20210902095049-e.png

Ảnh:Cuộc thi Sắc màu tài chính dành cho sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Với việc thiết kế và tổ chức chương trình đào tạo khoa học và phù hợp với thực tiễn, sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng có nhiều cơ hội tiếp cận việc làm tại các đơn vị như sau:

- Các tổ chức kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế như: ngân hàng, doanh nghiệp, công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty thẩm định giá, các quỹ đầu tư và các định chế tài chính khác.

- Cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương như: Cơ quan tài chính, Thuế, Kho Bạc Nhà nước, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Nhà nước, Cục Quản lý giá, đơn vị hành chính sự nghiệp và các cơ quan nhà nước khác.

- Các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức kinh tế khác.

Media/1_TH1063/FolderFunc/202109/Images/7-20210902095048-e.png

Ảnh: Sinh viên chuyên ngành Ngân hàng tại NHTM cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

Khoa chuyên ngành cùng với Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp của Nhà trường là cầu nối giữa sinh viên với các nhà tuyển dụng; hỗ trợ thông tin và kỹ năng cần thiết để sinh viên dễ dàng tiếp cận được việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường đúng ngành đào tạo của ngành luôn đạt > 90%.

Media/1_TH1063/FolderFunc/202109/Images/8-20210902095048-e.png

Ảnh sinh viên lớp NH4A đi thực tế môn học tại ACB – chi nhánh Hưng Yên

* Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Chương trình học được thiết kế linh hoạt, đảm bảo đủ điều kiện để sinh viên học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan và học bậc sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) của các chuyên ngành kinh tế, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng tự học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau

Media/1_TH1063/FolderFunc/202109/Images/9-20210902095049-e.png

Ảnh: Lễ trao bằng tốt nghiệp học viên cao học khóa 1 ngành Tài chính – Ngân hàng