Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 7 đợt 1 năm 2024:
- Chuyên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 học viên
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Hình thức: Chính quy
- Thời gian đào tạo: 2 năm

Tập tin đính kèm