Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 5 đợt 2 năm 2022 như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

1.1. Chuyên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng

1.2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 học viên

2. Đối tượng tuyển sinh: Là công dân Việt Nam có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

3. Phương thức tuyển sinh và điểm xét tuyển

3.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

3.2. Thang điểm xét tuyển: 100 điểm chi tiết theo Quy định tại Phụ lục 1

4. Hình thức và thời gian đào tạo

4.1. Hình thức: Chính quy

4.2. Thời gian đào tạo: 2 năm

5. Điều kiện dự tuyển

5.1. Điều kiện về văn bằng

- Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp với ngành Tài chính - Ngân hàng thuộc nhóm 1 (Phụ lục 2), hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu.

- Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp gần với ngành Tài chính - Ngân hàng thuộc nhóm 2 và nhóm 3 (Phụ lục 2), hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu và đã hoàn thành, công nhận môn học bổ sung kiến thức theo quy định Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

- Thí sinh có văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo Quy định hiện hành.

5.2 Về trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển

Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam khi có một trong các văn bằng chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài.

b) Người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học do Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh cấp trong thời gian không quá 02 năm (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển) mà chuẩn đầu ra của chương trình đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

c) Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục 3 của Thông báo này hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

d) Trường hợp người dự tuyển chưa có một trong các văn bằng chứng chỉ nêu trên thì phải tham dự kỳ thi đánh giá năng lực trình độ ngoại ngữ bậc 3 do Trường tổ chức (hoặc phối hợp với một trường có đủ năng lực đánh giá năng lực ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và có kết quả  đánh giá đạt trình độ ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

5.3. Học bổ sung kiến thức

a) Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp (nhóm 2, 3-Phụ lục 2) với ngành, chuyên ngành tuyển sinh đào tạo thạc sĩ phải học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự tuyển. Các học phần bổ sung kiến thức bao gồm:

TT Môn học Số tín chỉ
1 Nguyên lý kế toán 3
2 Tài chính tiền tệ 3
3 Quản lý tài chính công 2
4 Tài chính doanh nghiệp 3
5 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3
  Tổng cộng 14

Tùy theo từng chuyên ngành cụ thể trong bảng điểm tốt nghiệp ở bậc đại học của thí sinh, thí sinh có thể được miễn một số học phần, nếu học phần đó (hoặc học phần tương tự) có trong bảng điểm.

b) Học viên học bổ sung kiến thức phải đóng học phí các môn học bổ sung theo quy định của Nhà trường.

5.4. Điều kiện về lý lịch

Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

5.5. Điều kiện về sức khỏe: Có đủ sức khỏe để học tập.

5.6. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Nhà trường.

6. Đối tượng và chính sách ưu tiên

6.1. Đối tượng ưu tiên

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản này:

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

6.2. Mức ưu tiên

Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên đã kể trên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng 10 điểm (thang điểm 100) vào tổng điểm xét tuyển.

7. Tổ chức tuyển sinh

7.1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Thí sinh chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự tuyển (theo mẫu trên Cổng thông tin điện tử Trường) và nộp cho Nhà trường từ ngày 25/7/2022 đến hết ngày 10/9/2022.

b) Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú;

- Minh chứng kết quả nghiên cứu khoa học (nếu có);

- Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp đại học; bảng điểm đại học; chứng chỉ ngoại ngữ;

- Bản sao giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Bốn ảnh 3 x 4 cm, ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh và hai phong bì có dán tem và ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh;

- Phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức và Phiếu đăng ký ôn thi ngoại ngữ (nếu có).

c) Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Thí sinh có thể đăng ký dự tuyển theo một trong hai cách sau:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, cơ sở 1, Trưng Trắc-Văn Lâm-Hưng Yên, Số ĐT: 0221.3590.459 hoặc cơ sở 2, Thị trấn Như Quỳnh-Văn Lâm-Hưng Yên, Số ĐT: 0221.3985.808.

7.2. Tiền đăng ký dự tuyển

- Tiền hồ sơ đăng ký dự tuyển: 50.000đ/hồ sơ

- Tiền xét tuyển: 200.000 đ/thí sinh

7.3 Kế hoạch học, thi bổ sung kiến thức và ôn thi ngoại ngữ

a) Thời gian học và ôn: Dự kiến học từ ngày 15/9/2022 (Học vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6, ngày thứ 7 và ngày chủ nhật).

b) Thời gian thi: Thông báo chi tiết trong lịch học và ôn thi

c) Địa điểm: Cơ sở 2, Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Sau khi học xong chương trình các môn bổ sung kiến thức nhà trường tổ chức thi và đánh giá, công nhận kết quả cấp giấy chứng nhận.

7.4. Thời gian xét tuyển và nhập học

a) Thời gian: Dự kiến tháng 10/2022

b) Địa điểm học: Cơ sở 2, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

8. Mức học phí

Tạm thu năm học 2022-2023: 18.750.000 đ/học viên/năm học (1 khóa học thu 2 năm).

Ghi chú:

- Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh sẽ thông báo danh sách và kết quả xét tuyển tuyển sinh trên Cổng thông tin điện tử Trường. Trường hợp có sai sót về thông tin của thí sinh, thí sinh phải báo về Phòng Quản lý đào tạo để kịp thời chỉnh sửa trước khi ra Quyết định danh sách xét trúng tuyển.

- Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý đào tạo Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên.

 Điện thoại: 0221.3590.459 - 0221.3985.808

Tập tin đính kèm