Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh thông báo về tuyển sinh liên thông lên trình độ Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2022 như sau:

I. Đối tượng dự tuyển

 - Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng các ngành đào tạo thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý (Khối ngành III).

- Thí sinh đã tốt nghiệp đại học chính quy trong nước, nếu là bằng tốt nghiệp ở nước ngoài thì phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

II. Chỉ tiêu, ngành đào tạo 

1. Chỉ tiêu: 190

2. Ngành tuyển sinh:

- Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)

- Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính DN, Ngân hàng)

- Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp)

III. Phương thức tuyển sinh

1. Đối tượng liên thông từ trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học.

Tuyển sinh theo 2 phương thức: Xét tuyển hoặc thi tuyển

a) Xét tuyển:

* Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, trình độ Cao đẳng.

* Hình thức xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT, thí sinh chọn 1 trong 2 hình thức.

       - Xét kết quả học tập 3 học kỳ (Học kỳ 1, học kỳ 2 Lớp 11 và học kỳ 1 Lớp 12).

      - Xét điểm tổng kết cả năm lớp 12.

* Tổ hợp xét tuyển theo các ngành:

TT

Ngành và chuyên ngành đào tạo

Mã Ngành

Tổ hợp môn học xét tuyển

1

Kế toán (chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp).

7340301

1. A00: Toán, Vật Lý, Hóa Học   

2. A01: Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3. D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4. C03: Ngữ Văn, Toán, Lịch Sử

2

Tài chính-Ngân hàng

(chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp).

7340201

1. A00: Toán, Vật Lý, Hóa Học   

2. A01: Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3. D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4. C14: Ngữ Văn, Toán, Giáo dục CD

3

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp).

7340101

1. A00: Toán, Vật Lý, Hóa Học   

2. A01: Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3. D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4. C04: Ngữ Văn, Toán, Địa Lý

 

* Điều kiện xét tuyển:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tương đương

- Kết quả học tập điểm bình quân 3 học kỳ: Học kỳ 1, học kỳ 2 Lớp 11 và học kỳ 1 Lớp 12 của 3 môn hoặc Điểm tổng kết cả năm lớp 12 của 3 môn thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển theo các ngành tuyển sinh đạt từ 18.00 trở lên (bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực).

b) Thi tuyển sinh liên thông Cao đẳng lên Đại học:

* Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng

* Hình thức thi tuyển sinh: Gồm các môn thi

- Ngành Kế toán: Toán (chương trình phổ thông); Nguyên lý kế toán và Kế toán tài chính doanh nghiệp. 

- Ngành Tài chính-Ngân hàng:  Toán (chương trình phổ thông); Tài chính-Tiền tệ và Tài chính doanh nghiệp.

- Ngành Quản trị kinh doanh:  Toán (chương trình phổ thông); Kinh tế vi mô và Quản trị sản xuất.

* Điều kiện xét tuyển:

     - Điểm của mỗi bài thi thành phần phải đạt từ 5.00 điểm trở lên.

    - Điểm xét tuyển theo các ngành tuyển sinh đạt từ 15.00 trở lên.

Đối với các đối tượng khác phải đảm bảo điều kiện xét tuyển theo Quyết định số 443/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 15/09/2015 và Quyết định số 393b/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 17/07/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh về việc tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.

2. Đối tượng liên thông trình độ đại học đối với thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học

a) Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy

b) Hình thức xét tuyển: Thí sinh chọn 1 trong 3 hình thức.

- Xét kết quả học tập THPT 3 học kỳ (Học kỳ 1, học kỳ 2 Lớp 11 và học kỳ 1 Lớp 12).

- Xét điểm tổng kết cả năm lớp 12 THPT.

- Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc đại học.

c) Điều kiện xét tuyển

- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT Điểm bình quân 3 học kỳ: Học kỳ 1, học kỳ 2 Lớp 11 và học kỳ 1 Lớp 12 của 3 môn hoặc Điểm tổng kết cả năm lớp 12 của 3 môn thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển theo các ngành tuyển sinh đạt từ 18.00 trở lên (bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực).

- Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc đại học: Theo điểm TBC toàn khóa học: Điểm TBCTL toàn khóa học đạt từ 2,00 điểm (thang điểm 4) hoặc đạt từ 5.00 (thang điểm 10) trở lên.

IV. Hình thức và thời gian đào tạo

1. Hình thức đào tạo: Tích lũy theo tín chỉ trong chương trình đào tạo đại học của Trường, thời gian học linh hoạt.

2. Thời gian đào tạo

- Đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học: 2.5 năm

- Đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 1.5 năm

- Đào tạo liên thông Đại học đối với người đã có bằng đại học: Từ 1,5 năm đến 3,0 năm (Thời gian đào tạo được xác định đối với từng đối tượng, tùy thuộc vào số lượng tín chỉ đã tích lũy của người học trong chương trình đào tạo đã tốt nghiệp).

V. Thời gian nhận hồ sơ, ôn và thi tuyển sinh

1. Thời gian bán và nhận hồ sơ:

a) Nhận hồ sơ: Từ ngày 18/03 đến ngày 31/05/2022

(Nhà trường sẽ thông báo xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu sau khi xét trúng tuyển thí sinh nhập học đợt 1).

b) Địa điểm: Cơ sở 1 và Cơ sở 2, Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

2. Ôn và thi tuyển sinh: Căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký thi tuyển sinh (nếu có) nhà trường sẽ thông báo thời gian ôn và thi cho thí sinh.

VI. Học phí và các khoản thu

1. Các khoản thu dịch vụ tuyển sinh: Hồ sơ TS: 50.000 đồng/1 hồ sơ; Tiền xét tuyển: 30.000 đồng/1 thí sinh; Tiền dự thi: 300.000 đồng/1 thí sinh (Nếu đăng ký dự thi tuyển sinh).

2. Học phí: Thu theo số tín chỉ phải tích luỹ

Điện thoại tư vấn: 0221.3590.459 -  0221.3985.808.