Trắc nghiệm sở thích định hướng nghề nghiệp

Trắc nghiêṃ sở thích nhằm khám phá ngành nghề nào phù hơp̣ với baṇ thông qua những sở thích của baṇ. Với mỗi sự lựa chọn, baṇ cho mức điểm phù hợp với bản thân từ 1 đến 5 điểm. Sau đó, cộng điểm tất cả lựa chọn trong bảng và ghi vào ô tổng điểm. Bạn làm lần lượt cho 06 bảng A, B, C, D, E, F.

Hãy trả lời trung thực từng câu hỏi bằng cách chọn mức điểm phù hợp nhất cho câu trả lời mô tả đúng nhất về bạn. Hãy trả lời như chính con người thật của bạn, đừng chọn câu trả lời mà bạn muốn hay phải như vậy.


- Thang điểm được đánh giá như sau:
    + Điểm 0: Bạn thấy ý đó chưa bao giờ đúng với bạn.
    + Điểm 1: Bạn thấy ý đó chỉ đúng ở một vài trường hợp đối với bạn.
    + Điểm 2: Bạn thấy ý đó chỉ một nữa là đúng với bạn.
    + Điểm 3: Bạn thấy ý đó gần như là đúng với bạn trong hầu hết mọi trường hợp, chỉ có một vài trường hợp là chưa đúng lắm.
    + Điểm 4: Bạn thấy ý đó là hoàn toàn đúng với bạn, không thể nào khác đi được.
- Sau khi làm tất cả 6 bảng, bảng nào có điểm cao nhất thì sở thích nghề nghiệp của bạn sẽ ở hướng của bạn đó.
Nhóm Kỹ thuật (Realistic) Mức độ phù hợp
1 2 3 4 5 Điểm
Có tính tự lập
Có đầu óc suy nghĩ thực tế
Dễ thích nghi với môi trường mới
Có khả năng điều khiển các máy móc, thiết bị
Làm tốt các công việc thủ công như gấp giấy, cắt dán, đan, móc
Thích tiếp xúc với thiên nhiên, động - thực vật
Thích làm công việc mang tính thực hành, tay chân
Thích làm những công việc mang lại kết quả thực tế
Tổng điểm
Nhóm Nghiên Cứu (Investigative) Mức độ phù hợp
1 2 3 4 5 Điểm
Thích tìm hiểu, khám phá những vấn đề mới
Có khả năng phân tích vấn đề
Có tư duy logic, suy nghĩ mạch lạc, chặt chẽ
Thích quan sát, nghiên cứu
Có khả năng tổng hợp, khái quát, suy đoán
Thích hoạt động điều tra, phân loại, kiểm tra, đánh giá
Biết tự tổ chức, sắp xếp công việc
Thích thử thách, khó khăn
Có khả năng giải quyết vấn đề
Tổng điểm
Nhóm Nghệ Thuật (Artistic) Mức độ phù hợp
1 2 3 4 5 Điểm
Dễ xúc động
Giàu trí tưởng tượng
Thích tự do, không theo khuôn mẫu
Giỏi thuyết trình, diễn xuất
Thích chụp ảnh, vẽ, trang trí, điêu khắc
Có năng khiếu âm nhạc
Có khả năng viết, trình bày ý tưởng
Thích sự mới mẻ, những công việc sáng tạo
Thoải mái biểu lộ những ý thích riêng
Tổng điểm
Nhóm xã hội (Social) Mức độ phù hợp
1 2 3 4 5 Điểm
Thân thiện hay giúp đỡ người khác
Thích gặp gỡ, làm việc với nhiều người
Lịch thiệp, tử tế
Thích khuyên bảo, giảng giải cho người khác
Biết lắng nghe, chia sẻ
Thích các công việc chăm sóc sức khỏe
Thích hoạt động công tác xã hội, phục vụ cộng đồng
Mong muốn được đóng góp để xã hội tốt đẹp hơn
Có khả năng hòa giải, giải quyết mâu thuẫn
Tổng điểm
Nhóm mạnh Bạo (Enterprise) Mức độ phù hợp
1 2 3 4 5 Điểm
Thích phiêu lưu
Có tính quyết đoán
Năng động
Có khả năng diễn đạt, tranh luận, thuyết phục
Thích làm quản lý, chỉ đạo, nhận xét, đánh giá
Thường đặt ra mục tiêu, kế hoạch trong cuộc sống
Biết tự tổ chức, sắp xếp công việc
Thích cạnh tranh đễ vượt qua người khác
Muốn được mọi người kính trọng, vị nể
Tổng điểm
Nhóm Tổ Chức (Conventional) Mức độ phù hợp
1 2 3 4 5 Điểm
Có đầu óc tổ chức, sắp xếp, ngăn nắp
Cẩn thận, tỉ mỉ
Chu đáo, chính xác, đáng tin cậy
Có khả năng tính toán, so sánh, ghi chép số liệu
Thích công việc lưu trữ, phân loại, cập nhật thông tin
Thường dự kiến về chi tiêu, ngân sách
Thích làm việc có nhiệm vụ, mục tiêu rõ ràng
Có khả năng lên kế hoạch, điều phối công việc
Thích làm việc với con số, theo hướng dẫn, quy trình
Tổng điểm
Chọn mã khác