Thực hiện Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022 và Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh năm 2022; Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022:

     Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy K10 của Trường theo Phương thức mã 100 (xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022) và phương thức mã 200 (xét tuyển kết quả học bạ THPT) đợt 1 năm 2022 như sau:

TT

Ngành và chuyên ngành

xét tuyển

Mã Ngành

Tổ hợp

 xét tuyển

Mức điểm

Phương thức mã 100

Phương thức mã 200

1

Kinh tế (Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Kinh tế-Luật).

7310101

A00, A01, D01, C04

 

15.00 điểm

 

18.00 điểm

2

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Quản trị Marketing; Quản trị kinh doanh du lịch).

7340101

 

A00, A01, D01, C04

 

15.00 điểm

 

18.00 điểm

3

Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Thương mại quốc tế).

7340120

A00, A01, D01, C14

 

15.00 điểm

 

18.00 điểm

4

Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành:  Tài chính doanh nghiệp; Thuế; Ngân hàng; Thẩm định giá).

7340201

 

A00, A01, D01, C14

 

15.00 điểm

 

18.00 điểm

5

Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán tin).

7340301

A00, A01,

D01, C03

 

15.00 điểm

 

18.00 điểm

6

Kiểm toán (Chuyên ngành: Kiểm toán)

7340302

A00, A01, D01, C03

 

15.00 điểm

 

18.00 điểm

7

Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành: Công nghệ Thương mại điện tử, Tin học Kế toán).

7340405

 

A00, A01, D01, C01

 

15.00 điểm

 

18.00 điểm

Ghi chú: Ngưỡng đảm bảo chất lượng theo Phương thức mã 100 là tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022; theo Phương thức mã 200 là tổng điểm kết quả học tập THPT của 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển theo ngành đăng ký, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực, trong đó không có môn thi bị điểm liệt./.

 

Tập tin đính kèm