Ngày 16/09/2022 Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh đã công bố Điểm chuẩn trúng tuyển và Danh sách trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022, cụ thể như sau:
Media/1_TH1063/FolderFunc/202209/Images/diem-chuan-tt-2022-20220916022125-e.png

- Thí sinh tra cứu thông tin trúng tuyển (theo CMTND hoặc CCCD): Tại đây

- Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học tực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 18/09/2022 đến 17h00 ngày 30/09/2022 

Thí sinh xem hướng dẫn xác nhận nhập học trực tiếp: Tại đây

- Sau khi xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh nhập học trực tiếp tại Trường vào ngày 23/09/2022 hoặc ngày 01/10/2022 (Thông tin cụ thể theo Giấy báo trúng tuyển và nhập học)