Bộ GD&ĐT vừa có quyết định 1683/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022. Theo đó, có nhiều mốc thời gian mà thí sinh cần chú ý để hoàn thành đăng ký xét tuyển và nhập học đại học.

     Cụ thể các công việc và mốc thời gian trong kế hoạch chung như sau:

TT

Nội dung triển khai 

Tổ chức, cá nhân thực hiện

Tổ chức, cá nhân phối hợp

Thời gian

  thực hiện

I

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

 

 

 

1

Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh của từng CSĐT

CSĐT

Sở GDĐT,

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Trước ngày 23/6/2022

2

Công bố đề án tuyển sinh trên Cổng  thông tin tuyển sinh của CSĐT

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Trước ngày 23/6/2022

3

Tập huấn Quy chế tuyển sinh

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

CSĐT,

Sở GDĐT

Trước ngày 6/7/2022

4

Tổ chức chạy thử, tập huấn phần mềm hệ thống thông tin tuyển sinh

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

CSĐT,

Sở GDĐT

Trước ngày 6/7/2022

5

CSĐT cập nhật thông tin tuyển sinh của CSĐT vào Hệ thống (trang Nghiệp vụ)

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Trước ngày 15/7/2022

6

Tổ chức chạy thử, thực hành việc đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống).

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Thí sinh,
Sở GDĐT

Từ ngày 15/7 đến

ngày 18/7/2022

7

Rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT (học bạ) trên Hệ thống.

Sở GDĐT,

 Điểm tiếp nhận[1],

Thí sinh

Cục CNTT

Từ ngày 1/7 đến

 17 giờ 00

ngày 18/7/2022

8

Cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) kết quả thi các môn năng khiếu.

CSĐT

 

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Trước 17 giờ 00

ngày 21/7/2022

9

Tổ chức tập huấn công tác tuyển sinh tại các địa phương.

Sở GDĐT,

Điểm tiếp nhận

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Trước ngày 22/7/2022

10

Tổ chức chạy thử, tập huấn công tác lọc ảo nguyện vọng ĐKXT.

Vụ GDĐH

Cục CNTT

CSĐT

Trước ngày 30/8/2022

11

Tổ chức trực hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức trực tuyến.

CSĐT,

Sở GDĐT,

Điểm tiếp nhận,

Thí sinh

Vụ GDĐH,

 Cục CNTT

Từ ngày 10/7

đến ngày 28/9/2022

 

II.

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THẲNG

 

 

 

1

Thí sinh nộp Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các CSĐT

Thí sinh,

CSĐT

Vụ GDĐH,
Sở GDĐT

Trước ngày 15/7/2022

2

Hoàn thành công tác xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên Hệ thống.

CSĐT

Thí sinh,

Sở GDĐT

Trước 17 giờ 00 ngày  ngày 21/7/2022

3

Thí sinh xét tuyển thẳng xác nhận nhập học trên Hệ thống.

Thí sinh,

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Từ ngày 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022

III

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN SỚM

 

 

 

1

Hoàn thành công tác xét tuyển sớm và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống.

CSĐT

Thí sinh,

Sở GDĐT

Trước 17 giờ 00 ngày  ngày 21/7/2022

IV

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG

 

 

 

1

Cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ thống.

Sở GDĐT, Thí sinh

Vụ GDĐH,

 Cục CNTT

Từ ngày 12/7 đến

ngày 18/7/2022

2

Thí sính đăng ký, điều chỉnh NV xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định.

Thí sinh,

CSĐT,

Sở GDĐT,

Điểm tiếp nhận

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 Từ ngày 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022

 

3

Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

Bộ GDĐT

Các đơn vị chức năng của Bộ,  CSĐT

 

Trước ngày 30/7/2022

4

Các CSĐT điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Hệ thống và trang thông tin điện tử của  CSĐT.

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Trước 17 giờ 00

ngày 02/8/2022

5

- Rà soát, sửa sai, xác nhận thông tin chế độ ưu tiên của thí sinh.

- Thí sinh nộp kinh phí xét tuyển trực tuyến.

Thí sinh;

Sở GDĐT;

Điểm tiếp nhận;

Trường điều phối nhận lệ phí đăng ký (Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, 
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông)

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Từ ngày 21/8

đến 17 giờ 00

ngày 28/8/2022

 

V

XÉT TUYỂN VÀ XỬ LÝ NGUYỆN VỌNG THEO KẾ HOẠCH CHUNG

 

 

 

1

- CSĐT tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên hệ thống.

- Tổ chức xét tuyển.

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Từ 01/9 đến 17 giờ 00 ngày 15/9/2022

2

Xử lý NV trên Hệ thống để xác định NV cao nhất trong số NV mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

CSĐT

Từ 01/9 đến 17 giờ 00 ngày 15/9/2022

VI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC

 

 

 

1

Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Trước 17 giờ 00

ngày 17/9/2022

2

 Xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.

Thí sinh

CSĐT,

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Trước 17 giờ 00

ngày 30/9/2022

VII

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÉT TUYỂN BỔ SUNG

 

 

 

1

Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung.

CSĐT

 Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Từ ngày 01/10/2022

2

Xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

CSĐT

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Từ tháng 10 đến tháng 12/2022

VIII

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH

 

 

 

1

Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2022.

CSĐT

Vụ GDĐH

Trước ngày 31/12/2022


     Theo đó, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo (CSĐT) trên đề án tuyển sinh và thực hiện các quy định của CSĐT về điều kiện, hồ sơ, quy trình, thời gian dự tuyển. Thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà không đủ điều kiện.

     Thí sinh phải khai báo đầy đủ và bảo đảm tính chính xác của tất cả thông tin đăng ký dự tuyển, đặc biệt thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên (nếu có). Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành (không giới hạn số nguyện vọng) về các CSĐT theo hướng dẫn của CSĐT.

 • Từ 1/7/2022 đến 18/7/2022, các cơ sở GD&ĐT kiểm tra, rà soát, cập nhật và xác nhận kết quả học tập cấp THPT trên hệ thống. Đồng thời, Thí sinh phải sử dụng tài khoản đã được cấp để rà soát kết quả điểm học tập (học bạ) cấp THPT trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Nếu sai, Thí sinh báo lại ngay với thầy cô ở trường THPT để được chỉnh sửa.
 • Trước 17 giờ ngày 15/7/2022: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo mẫu (không giới hạn số nguyện vọng) về các cơ sở đào tạo theo hướng dẫn của cơ sở.
 • Từ ngày 12/7/2022 đến 18/72022: Thí sinh tự do thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống để được cấp tài khoản sử dụng cho thí sinh để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển (nếu chưa có).
 • - Trước 17 giờ ngày 21/7/2022: các cơ sở đào tạo sẽ cập nhật danh sách Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống (sơ tuyển theo phương thức không sử dụng điểm thi tốt nghiệp, tổ chức thi đánh giá năng lực hoặc có môn thi năng khiếu để kết hợp với việc sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT).
 • Từ 22/7/2022 đến 17 giờ ngày 20/8/2022, Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
 • Từ 21/8/2022 đến ngày 17 giờ ngày 28/8/2022: Thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống, đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến.
 • Trước 17 giờ ngày 2/8/2022: Đối với các ngành đào giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, cơ sở đào tạo sử dụng kết quả điểm thi THPT để xét tuyển phải cập nhật ngưỡng đầu vào.
 • Từ 22/7/2022 đến 17 giờ ngày 20/8/2022Thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng có thể xác nhận nhập học trên Hệ thống (những TS đã xác nhận nhập học sẽ không được đăng ký nguyện vọng xét tuyển tiếp theo, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học).
 • Từ 4/9/2022 đến 17 giờ ngày 15/9/2022thực hiện lọc ảo trên Hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất mà TS đủ điều kiện trúng tuyển.
 • Trước 17 giờ ngày 17/9/2022: các cơ sở đào tạo xác nhận điểm trúng tuyển và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.
 • Trước 17 giờ ngày 30/9/2022: tất cả các Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.
 • Từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022, các cơ sở đào tạo thực hiện xét tuyển bổ sung, nếu chưa tuyển đủ.