Căn cứ Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (sau đây gọi tắt là Quy chế tuyển sinh).

Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy năm 2022 như sau:

I. XÉT TUYỂN THẲNG:

1. Đối tượng xét tuyển thằng:

        Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy các đối tượng quy định tại Khoản 1, 2 Điều 8 của Quy chế tuyển sinh, cụ thể như sau:

         1.1. Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các ngành, chương trình do cơ sở đào tạo quy định.

        1.2.  Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.

        1.3.  Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện cấp quận, huyện trở lên và giấy cam kết của thí sinh, gia đình chịu trách nhiệm về sức khỏe của thí sinh trong quá trình học tập; về học lực, từng năm học trung học phổ thông đạt điểm tổng kết từ 6,0 trở lên; về hạnh kiểm, từng năm học trung học phổ thông đạt hạnh kiểm Khá trở lên.

        1.4.  Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Những thí sinh này phải học bồ sung kiến thức 1 năm tại các trường Dự bị đại học thuộc hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       1.5.  Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

2.1. Đối với thí sinh thuộc đối tượng tại 1.1 và 1.2 mục 1:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (file đính kèm);

- Giấy chứng nhận đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức hoặc giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên khác (bản sao công chứng)

2.2. Đối với thí sinh thuộc đối tượng tại 1.3 mục 1:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (file đính kèm);

- Học bạ trung học phổ thông (bản sao công chứng);

- Giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao công chứng).

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập của bệnh viện cấp quận, huyện trở lên;

- Giấy cam kết của thí sinh, gia đình chịu trách nhiệm về sức khỏe của thí sinh trong quá trình học tập.

2.3. Đối với thí sinh thuộc đối tượng tại 1.4 mục 1:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (file đính kèm);

- Học bạ trung học phổ thông (bản sao công chứng);

- Hộ khẩu thường trú (bản sao công chứng);

- Giấy chứng nhận đối tượng (đối với người dân tộc thiểu số).

2.4. Đối với thí sinh thuộc đối tượng tại 1.5 mục 1:

- Đơn đăng ký xét tuyển bằng tiếng Việt;

- Bằng tốt nghiệp và học bạ THPT (bản sao công chứng có dịch thuật);

- Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Việt (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

- Giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Giấy giới thiệu của Đại sứ quán.

III. THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:

1. Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 15/07/2022

2. Cách thức nộp hồ sơ:

Cách 1: Nộp trực tiếp hồ sơ tại Phòng Quản lý đào tạo – Như Quỳnh – Văn Lâm – Hưng Yên.

Cách 2: Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh, Như Quỳnh – Văn Lâm – Hưng Yên.

Mọi thông tin theo dõi trên Website: https://tuyensinh.ufba.edu.vn và liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo, Điện thoại: 02213.985.808 - 02213.590.459.

Tập tin đính kèm